Alleen door interactie worden ontwikkelingen zichtbaar.

Advance ondersteunt uw organisatie bij complexe organisatieveranderingen of persoonlijke ontwikkelingen. Daar waar strategische veranderingen, personele- en/of managementvraagstukken daadwerkelijke performanceverandering vereisen brengen wij een merkbare beweging teweeg. Altijd met respect voor de mens die de vooruitgaande beweging maakt.

Wij zijn puur betrokken en helpen u en uw organisatie de verbinding te maken tussen weten (know-how) en doen (show-how). Door het ontwerpen en ontwikkelen van organisatie- en mensgerichte maatwerkinterventies op het gebied van training, coaching (on the job) en assessments, creëren wij een veilige en betrouwbare omgeving. Alle mensen zijn immers uniek in hun gelijkenis met alle anderen. Dit is de toegang tot borging en vormt daarmee de basis van de gewenste resultaten.

Wilt u met uw organisatie een groter marktaandeel creëren (sales performance), efficiencyverbeteringen waarborgen (operational excellence), winstgevende groei genereren (post merger integratie) of liever meer in relatie komen met uw personeel? Wij bieden u hierbij onze expertise aan; verrassend, helder en beklijvend!

Het Advance Team, Uw resultants!